Dr. K. Boosten: Oogarts  - Oogarts in Halen
Dokter Kathleen Boosten

Specialisaties: 

  • Algemene oogziekten
  
  • Cataractoperaties
  
  • Netvliesproblemen:
  
                 - Leeftijdsgebonden maculadegeneratie,
                              diabetes, trombose,...
                    - Consulente Medische Retina UZLeuven
  
  • Intravitreale injecties
  
  • Laserbehandelingen
  
Opleiding:
 
*   Afgestudeerd als arts aan de KULeuven in 2006
    
*   Afgestudeerd als oogarts aan de KULeuven in 2010
  
*   Europees examen als oogarts in 2010:
    Fellow of the European Board of Ophthalmology
  
*   Bijkomend specialisatiejaar cataract en refractieve     
    chirurgie in het Universitair Oogziekenhuis Maastricht
    in 2011
Huidige functies:

*   Oogarts te Halen
  
*   Consulente UZLeuven sinds 2010: Medische Retina
  
*   Docent aan de Universiteit Hasselt
  
 
*   Lid van de Belgische en Europese vereniging voor
    cataractchirurgie
*   Lid van de Fluoresceïn Angiography Club Belgium
*   Lid van het Belgisch en Nederlands oftalmologisch  
    gezelschap 
*   Lid  van de Europese vereniging voor
    netvliesproblemen